کنسرت ها

کنسرت شهرکرد آذر 1402

موسسه فرهنگی هنری آوای رحیم در کنسرت شهرکرد آذر 1402 بزرگان موسیقی بختیاری از جمله استاد کوروش اسدپور، رضا صالحی و رحیم عدنانی را با سرپرستی استاد مسلم شریفی به...