کنسرت ها

کنسرت شهرکرد آذر 1402

موسسه فرهنگی هنری آوای رحیم در کنسرت شهرکرد آذر 1402 بزرگان موسیقی بختیاری از جمله استاد کوروش اسدپور، رضا صالحی و رحیم عدنانی را با سرپرستی استاد مسلم شریفی به...
آلبوم ها

دانلود آلبوم مُندگار

جهت حمایت از موسیقی اصیل بختیاری دانلود آلبوم مُندگار به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار گرفته است. در این بخش می‌توانید به سادگی این قطعات را با کیفیت اصلی...
آلبوم ها

دانلود آلبوم شولیز

جهت حمایت از موسیقی اصیل ایرانی دانلود آلبوم شولیز به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار گرفته است. در این بخش می‌توانید به سادگی این قطعات را با کیفیت اصلی...
آلبوم ها

دانلود آلبوم دا

جهت حمایت از موسیقی اصیل ایرانی دانلود آلبوم دا به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار گرفته است. در این بخش می‌توانید به سادگی این قطعات را با کیفیت اصلی...
آلبوم ها

دانلود آلبوم کُنار

جهت حمایت از موسیقی اصیل ایرانی دانلود آلبوم کُنار به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار گرفته است. در این بخش می‌توانید به سادگی این قطعات را با کیفیت اصلی...
آلبوم ها

دانلود آلبوم داینی

جهت حمایت از موسیقی اصیل ایرانی دانلود آلبوم داینی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار گرفته است. در این بخش می‌توانید به سادگی این قطعات را با کیفیت اصلی...
آلبوم ها

دانلود آلبوم دینشت

جهت حمایت از موسیقی اصیل ایرانی و همچنین موسیقی بختیاری دانلود آلبوم دینشت به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار گرفته است. در این بخش می‌توانید به سادگی این قطعات...